OMGIVELSER

Nyd den smukke placering 


Sandbjerg Gods ligger smukt placeret i landskabet – ved bøgeskov og Alssund. Her er langt til horisonten, når du kigger ud over sundet til Als, og højt til himmelen, når du går i godsets skove. Der er mange gode vandreture og turmål i godsets nærområde.

Møllehuset og Mølledammen

Der hvor vi i dag har Møllesøen, var der oprindelig en vig ind fra Alssund. I 1570’erne blev der bygget en dæmning tværs over vigen og anlagt en vandmølle ud mod sundet. Søen er over tid blevet væsentlig mindre end den er i dag. Mølledammen har haft et rigt dyreliv med gæs, kalkuner, høns og ænder, og i søen har man formentlig opdrættet karper. Søen har også været ressource for tagtækning af godsets bygninger, og langt op i 1900-tallet har man tækt godsets stråtækte bygninger med rør fra søen.

Øst for Mølledammen ligger Møllehuset, hvor en vandmølle har været i drift. Du kan gå til Møllehuset ved at følge Sandbjergvej syd på. Møllehuset er i dag ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond, som giver Aarhus Universitets forskere mulighed for forskningsophold i huset. Huset giver forskere mulighed for at arbejde med emner, der er tilknyttet lokalområdet eller for at få arbejdsro til udførelse af videnskabeligt arbejde.

I forbindelse med Mølledammen har også været opført en Møllegård samt en vindmølle syd for Møllehuset. Vindmøllen brændte 1905 og ses således ikke længere. Den oprindelige Møllegård brændte i 1908, og beboelseshuset blev i den forbindelse opført i forlængelse af Møllehuset.

Bøgeskove og frodighed

Skovene, der hører til Sandbjerg, består af Lilleskoven (8 ha.) og storskoven (49 ha.). Lilleskoven ligger langs Sandbjergvej umiddelbart nordvest for Sandbjerg, og yderligere nord på ligger Storskoven, der strækker sig helt ud til Alsssund. Skovene er smukke bøgeskove med få ask, ær og el. I skovbunden vokser anemone, stedvis også den gule anemone, skovmærker og bingelurt. Skovene er smukke på alle årstider, men foråret med forårsblomsterne i skovbunden og senere bøgens udspring er en dejlig årstid for et besøg.

En del af Lilleskoven ud mod Mølledammen er udlagt som urørt skov. Med tiden vil dette give en mere afvekslende skov med uensaldrende og lokalitetstilpassede, hjemmehørende træarter og med større naturindhold.

Troldhøj

Troldhøj ligger ved Sandbjerg vej lidt nordvest for Lilleskoven er bevokset med en gruppe af gamle egetræer. Ifølge et sagn skulle der her have boet en lille troldmand kaldet Nis Puk, som ved middagstide solede sig på højen. Børn var bange for bakken, men Nis Puk gjorde eftersignende ikke gode mennesker fortræd. Samme høj skulle i ældre tider have fungeret som galgebakke.

Hvorfor navnet Sandbjerg?

Navnet ’Sandbjerg’ er ikke let at forklare. Men formentlig er det forklaret geologisk ved nogle sjældne bakker med sandforekomster i landskabet. Bakkerne har taget sig større ud historisk – dels har de synet større, fordi vandstanden i Møllesøen har været lavere, og dels har de nok været større, fordi man kan forestille sig, at der under tiden er blevet fjernet sand til mørtel og byggeformål. Sandbjerg ligger på fed moræneler i et fladt og frodigt landskab skrånende ud til Alssund.