3. januar 2024 - kl. 08:00

Sandbjerg Gods igangsætter skovrejsningsprojekt
 

Med støtte fra Landbrugsstyrelsen har vi på Sandbjerg Gods besluttet at igangsætte et skovrejsningsprojekt på knap 14 hektar med plantning i foråret 2024.

Skovrejsningsprojektet omfatter to markarealer, som ligger øst for skovvejen langs Alssund samt et sydligt hjørne af marken ved Sandbjergvej. Det er planen at tilplante arealet med hjemmehørende arter med eg som hovedtræarten og en blanding af holme med bøgetræer. Dertil kommer de nødvendige skovbryn af varierede løvtræarter, bær og frugtbuske, samt gode stiområder til Sandbjergs kunder og besøgende i øvrigt.

Ud over herlighedsværdien for os alle optager træerne CO2 og mindsker udvaskningen af næringsstoffer til Alssund.