30. september 2020 - kl. 09:30

Sandbjerg Gods i nye klæder

Gennem mere end to år har bestyrelsen for Den Selvejende Institution Sandbjerg Gods arbejdet på at sikre godsets fremtid som et attraktivt kursus- og konferencecenter ved at overdrage godset til Aarhus Universitets Forskningsfond som gave. Sandbjerg Gods vil fortsætte, som det altid har gjort, og ændringen af ejerskabet får ingen betydning for medarbejdere, kunder og leverandører.

Forskningsfondens bestyrelse har accepteret at overtage Sandbjerg Gods og videreføre og udvikle det som et fortsat attraktivt kursus- og konferencecenter til glæde for forskning og uddannelse ved Aarhus Universitet og vores eksterne gæster fra virksomheder og organisationer.

De fleste tilladelser til at gennemføre denne proces er snart på plads. Som led i dette træder Den Selvejende Institution Sandbjerg Gods den 30. september 2020 i likvidation samtidig med, at alle aktiver overføres til et nyt selskab, Sandbjerg Gods P/S. Når de sidste formalia er på plads, vil Sandbjerg Gods P/S i første halvår 2021 blive gaveoverdraget til Aarhus Universitets Forskningsfond, hvor godset fortsætter som et 100% ejet datterselskab på linje med fondens øvrige datterselskaber.