SÆRLIGE FORHOLD 


Renovering af Sandbjerg Gods 

De særlige forhold er gældende i perioden 2021 til 2023, hvor Sandbjerg Gods vil gennemgå en renovering. Renoveringen vil foregå i etaper. Der vil på intet tidspunkt være helt lukket ned på Sandbjerg Gods, idet aktiviteter kan foregå sideløbende med renoveringen. Glæd dig til at se, hvordan Sandbjerg Gods bliver fornyet og forbedret.