19. april 2021 - kl. 11:15

Informaton om COVID-19

På Sandbjerg Gods gør vi alt, hvad vi kan for at følge myndighedernes krav og retningslinjer omkring COVID-19 – så udover tandbørsten – husk så også lige mundbind og en negativ Coronatest.
Vi vil gøre alt for at jeres ophold føles trygt og rart og har derfor gjort følgende i forhold til myndighedernes krav og retningslinjer:

Myndighederne
Forsamlingsloftet vil gradvis udfases og vil ske efter følgende plan:

21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs
6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs
21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs
11. juni hæves det til 100 indendørs – og fra denne dato afskaffes forsamlingsloft udendørs
1. august afskaffes forsamlingsloftet helt
Indendørsservering åbner med arealkrav på 2 kvadratmeter for siddende servering. 4 kvadratmeter, hvis gæsterne i det væsentlige sidder ned. Desuden skal der bæres mundbind eller visir i restaurantområder.

Sandbjerg Gods
Hvis jeres arrangement/konference opfylder kravet om, at deltagerne i det væsentlige sidder ned, er det tilladt at forsamle sig i vores auditorier samt møde- og undervisningslokaler. Sandbjerg Gods sørger for, at I får tildelt et lokale, der opfylder kravene til både kvadratmeter og afstand i tæt samarbejde med jer som arrangør. Dette gælder både i Magasinet (spisestedet) og i undervisningslokalet.

Dokumentation for negativ Coronatest skal fremvises ved ankomst i receptionen inden udlevering af værelsesnøgle. Ved dagmøde tjekkes Coronatesten ved indgang til mødelokalet.

Følgende dokumentation accepteres:

En max 72 timer gammel test (PCR- eller kviktest. Tag gerne screenshot, da det kan tage lang tid at downloade dit svar, når du står hos os).
Eller du er vaccineret (fremvis Coronapas).
Eller hvis du har haft Corona og kan fremvise et positivt resultat af en Coronatest, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel, regnet fra tidspunktet hvor testen blev foretaget.
Myndighederne
Kravet om lukketid på restauranter og cafeer er kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22.00.

Sandbjerg Gods
Efter kl. 22.00 er det ikke længere muligt at købe forplejning/drikkevarer i "Magasinet". Det er naturligvis muligt at benytteSandbjergs mange hyggelige stuer i Palæet og andre steder på godset efter kl. 22.00.

Sandbjerg Gods
Arrangøren bedes sørge for at kommunikere til deres deltagere, at der forud for arrangementet skal foretages en Coronatest samt der i henhold til ovenstående skal benyttes mundbind/visir på Sandbjerg Gods, når man opholder sig i vores spisested"Magasinet". Vi opfordrer til, at deltagerne selv tager mundbind/visir med.

Det gælder således både for deltagere og personale, at der skal benyttes mundbind eller visir, når man:

Går ind eller ud af "Magasinet" (Sandbjergs spiselokale) og når man går tilbuffeten. Mundbindet må kun tages af, når man sidder ned og spiser. I "Magasinet" overholdes krav om kvadratmeter og afstand naturligvis også.
Når man i øvrigt færdes rundt på Godset, er brug af mundbind frivilligt.

Det vil være muligt at købe mundbind i receptionen til vores kostpris (3,00 kr.). Beløbet bliver samlet blive faktureret til arrangøren. Sprit og handsker er til fri afbenyttelse.

I "Magasinet" træder forsamlingsforbuddet også i kraft. Her må der max. være 50 deltagere ad gangen. Hvis man som arrangør har et hold på over 50 deltagere, må man gerne forsamle sig i undervisningslokalet, men ikke i "Magasinet". Dette løser vi ved, at der enten spises i hold eller at man benytter flere lokaler. Dette vil naturligvis ske i tæt samarbejder med jer som arrangør.

Sandbjerg Gods, øvrige tiltag
Sandbjerg Gods har desuden afstandsmærkater på gulve og berøringsfri håndspritstandere ved alle undervisningslokaler og mødelokaler samt på bordene i lokalerne.

Til alle måltider bestræber vi os på så vidt muligt at portionsanrette maden, og der er både handsker og sprit tilgængelig ved buffeten.

Vi spritter bordene af, når de rengøres efter hvert måltid. Alle vores lokaler er opmålt, og ved skiltning fremgår det, hvor mange personer der maksimalt må opholde sig i lokalet.

Vi har haft gode erfaringer med, at vores køkkenchef Anders Blaudzun inden start på et arrangement kort byder velkommen og fortæller om vores covid-19 tiltag. Det gør han også gerne til jeres arrangement.

Sandbjerg Gods stiller rammerne til rådighed, så mon ikke vi ved fælles hjælp kan efterleve myndighedernes krav, så jeres ophold bliver en god og positiv oplevelse for alle.